רשימת התבחינים:

מגורים בישוב זכאי

בכדי להוכיח עמידה בתבחין זה על מבקש הרישיון להוכיח כי הנו מתגורר בישוב אשר הוגדר על ידי המשרד לביטחון פנים כ"ישוב זכאי". רשימת הישובים הזכאים מוסתרת מהציבור אם כי משרדנו יוכל לדעת מראש האם הישוב בו המועמד מתגורר אכן מוגדר כישוב זכאי.

באתר של האגף לרישוי כלי ירייה מצוין כי על המועמד להציג "אישור מאת הרשות המוניציפלית אודות תושבות בישוב" וכן תעודת זהות בו מופיעה הכתובת בישוב. על פניו נשמע פשוט אך זה אינו כך. מה יעשה אדם אשר שוכר דירה בישוב זכאי ואינו מוכר לרשות המוניציפלית (משלם ארנונה וחשמל ישירות לבעל הנכס לדוגמא). על המועמד להוכיח בדרך אחרת כי אכן מתגורר בישוב לפחות שלושה חודשים עד למועד הגשת הבקשה. "קו קדמי" מכיר את הדרכים החלופיות להוכחת תושבות וידריך את המועמד איזה מסמכים עליו להגיש. לעתים אנו נפנה ישירות לגורמים השונים בכדי לקבל את המסמכים ישירות. לאחר איסוף המסמכים מאת המועמד, "קו קדמי" יגיש את הבקשה עבורו ויעקוב אחרי התקדמות הבקשה. חזרה לראש העמוד

עיסוק בישוב זכאי

תבחין זה הנו בין התבחינים המורכבים יותר. כאשר אדם עובד בבית עסק קבוע כגון חנות, מפעל וכד' המצוי בישוב זכאי אז יותר קל אך מה יעשה מי שמבצע משלוחים או הסעות למספר ישובים זכאים או קבלן בנייה אשר עובד בפרויקט זמני בישוב זכאי. האגף לרישוי כלי ירייה יערוך את כל הדביקות האפשרויות להוכחת עמידתו בתבחין עד שישתכנע, מעל כל ספק, כי אותו מועמד עובד במרבית החודש בישוב זכאי, לפחות שלושה חודשים עד להגשת הבקשה. "מרבית החודש" - מרבית שעות עבודתו של המועמד מתבצעות בתוך הישוב הזכאי או בתוך ישובים זכאים ולא מחוצה לו כגון נהג אוטובוס הנוסע על כבישים ראשיים החולפים על פני ישובים אלה. כמות המסמכים אשר יצטרך המועמד להגיש הנה רבה מאד וזה כולל תצהירים, חשבוניות, תעודות משלוח, תלושי משכורת, אישורי רשות המסים ועוד. בהחלט מומלץ כי מועמד אשר אינו עובד במקום קבוע בתוך ישוב זכאי אלא שעיסוקו מחייב אותו להגיע לישובים אלה יפנה לטיפולו של "קו קדמי" אשר ידע להתמודד עם הביורוקרטיה הסבוכה והמורכבת הצפויה למועמד אשר ינסה להוכיח בכוחו עצמו כי עובד בישוב זכאי. חזרה לראש העמוד

מורה דרך

מדובר בתבחין קל להוכחה יחסית. מורה דרך בעל רישיון תקף של משרד התיירות רשאי לקבל רישיון לנשיאת כלי ירייה כל עוד הרישיון תקף והוא פעיל. עם הפסקת העבודה או פקיעת הרישיון, עליו להשיב את הרישיון ולהפקיד את הנשק וזאת תוך 72 שעות. חזרה לראש העמוד

חקלאי מוכר

על אף הצהרת שר הביטחון כי "כל חקלאי יקבל רישיון" וזאת מאחר וחקלאים, לרוב, הנם קורבנות למעשי פשיעה נוראיים ומסכני חיים, העניין אינו פשוט. קיימים מספרי סוגי חקלאים: חקלאי בעל האדמה עצמאי המתפרס מעיסוקו בחקלאות; בן משפחה של חקלאי אשר עובד עם חקלאי שכזה -אח, ילד, בן זוג וכד'; שכיר בחקלאות וחקלאי החבר באגודה שיתופית. לכל אחד מאלה יש תצהיר שונה שעליו למלא ולהחתים אחרים, הכל לפני עורך דין. בנוסף לכך, העיסוק בחקלאות אינה מספיקה אלה שיש להוכיח כי לפחות רבע מהכנסותיו השנתיות הנם מתחום החקלאות וזאת באמצעות טופס 1220 המוגש מדי שנה לרשות המסים, החתום על ידי רו"ח וכן הנושא חותמת נתקבל מאת רשות המסים. בנוסף, יש לקבל אישור מאת הקב"ט המקומי ולאחר מכן מאת קב"ט המועצות האזוריות הארצי. מדובר במסמכים רבים וסבוכים אשר יחייבו, בדרך זו או אחרת, להיפגש עם עורך דין. "קו קדמי" מכיר היטב את התבחין ואופן הוכחתו וללא ספק יקל על המועמד על ידי הכוונה נכונה, איסוף נכון של החומר, החתמת הגורמים הרלוונטיים, והעברת החומר באופן מסודר וברור בכדי למנוע עיכובים מיותרים. חזרה לראש העמוד

מוביל חומר נפץ

מדובר בתבחין קל להוכחה יחסית. ראשית, יש לצרף לבקשה היתר רשמי מאת משרד הכלכלה והתעשייה להובלת חומר נפיץ - או על שם המועמד או על שם מעסיקו של המועמד. יש לצרף רישיון רכב ורישיון נהיגה תקפים המתירים הובלת חומר נפיץ. באם מדובר בעצמאי אז עליו לצרף אישורים מאת רשות המסים. באם מדובר בשכיר אז עליו למלא תצהיר משותף עם מעסיקו המוכיח כי הנו מועסק כמוביל חומר נפיץ לפחות 3 חודשים עובד להגשת הבקשה וכן לצרף 3 תלושי משכורת אחרונים. חזרה לראש העמוד

שירות בכוחות הבטחון

תבחין זה נוגע למועמד אשר משרת או שירת בעבר בכוחות הבטחון ומחולק לשלושה:

 • סגן ומעלה או רס"ר ומעלה ומקביליהם

 • רובאי 07 ומעלה

 • שירות ביחידה מיוחדת

"סגן/רס"ר ומעלה" ו"רובאי 07 ומעלה" - יש לצרף אישורים עדכניים של צה"ל המאשרים את העמידה בתבחין, בין אם מדובר בדרגה שניתנה במסגרת המילואים או השירות הסדיר. אין חובה להיות משרת בפועל והרישיון ניתן גם למי שבעבר היו כאלה.​

"שירות ביחידה מיוחדת" - לא כל יחידה אשר "מוכרת" כמיוחדת נחשבת כמיוחדת לעניין התבחין וברשות האגף לרישוי כלי ירייה רשימה סגורה של יחידות אלה. יש לקבל אישור מתאים מאת קצין כוח האדם של אותה יחידה המוכיח כי המועמד שירת תקופה ניכרת ביחידה ואין זה מספיק כי עשה שם טירונות. על האישור להיות על מסמך רשמי של צה"ל ונושא את החותמות המחויבות. אין זה קל לקבל אישור זה ולעתים אותה יחידה סווגה אחרת בעבר ועברה שינוי. "קו קדמי" נתקל במקרים כאלה בעבר ומכיר את רשימת היחידות המיוחדות ויוכל מבעוד מועד להשיג את המסמכים הנדרשים ולהחתים את הגורמים הנדרשים להוכחת התבחין. חזרה לראש העמוד

שירות במשטרת ישראל

תבחין זה מתחלק לשניים:

 • שוטר המשרת או ששירת לפחות שנתיים בשירות קבע במשטרת ישראל (מי ששירת שירות סדיר במג"ב או כשוטר שח"מ אינו עונה על התבחין) נדרש להציג אישור מאת ק' אמ"ש מחוזי המאשר את שירות זה. על האישור להיות חתום על ידי ק' האמ"ש עצמו ולא פקיד ממשרדו. על האישור להיות על מסמך רשמי של משטרת ישראל עם חותמת כנדרש. אין זה מספיק להציג אישור מאת חוליית גמלאים וכדומה.

 • מתנדב פעיל (לפחות שנה) - כאן העניינים מסתבכים. אין די בכך שהאדם רשום כמתנדב אלא עליו למלא את הטפסים המתחייבים על פי נהלי המשטרה, לקבל אישור חתום מאת ק' המתנדבים שלו אשר יעביר את האישור למפקד התחנה וכן הלאה בשרשרת הפיקוד עד לקבלת אישורו של ראש מחלקת מתנדבים של משטרת ישראל. חזרה לראש העמוד

הכשרה ייחודית

תבחין זה מתחלק לשלושה:

 • עובד רשות שדות התעופה שהינו בוגר קורס מאבטחים אחיד או קורס מאבטחי מתקן יל"ה בבית הספר להכשרת מאבטחים של רשות שדות התעופה. על המועמד לצרף אישור של מנהל רשות שדות התעופה או מי שהוסמך על ידו לכך, אודות מעבר הקורס.

 • בוגר קורס מאבטחים בשב"כ - על המועמד לצרף אישור מאת ראש אגף משאבי אנוש בשב"כ או מי שהוסמך על ידו לעניין זה על מעבר אחד מקורסי המאבטחים: אחיד/ארזים/ קב"ט נציגויות / קב"ט תעופה / מאבטחי מתקן.

 • עובד מלמ"ב (הממונה על הבטחון במשרד הבטחון) - על המועמד לצרף תעודה על מעבר קורס אחיד מאת משרד הביטחון. חזרה לראש העמוד

 

המלצה פרטנית של משטרת ישראל

תבחין זה ייחודי מאחר ואינו מחייב עמידה במרבית דרישות הסף. הרישיון יינתן למי שבן 21 ומעלה ובתנאי כי קיבל המלצה פרטנית כאמור. באילו מקרים מדובר? לרוב מדובר במי ש"עובד" עם משטרת ישראל או גוף בטחוני אחר כגון סוכנים או מקורות מודיעיניים אשר הומלץ לגביהם, לאור הסכנה לחייהם הכרוכה במעמדם, כי יקבלו רישיון לנשק. 

חזרה לראש העמוד

 

קצין בטחון בגוף מוכר

על המועמד לצרף תעודת קב"ט בצירוף אישור של ראש חטיבת האבטחה במשטרת ישראל או מי שהוסמך על ידו לעניין זה, ולפיו הגוף שבו משמש המבקש כקב"ט מוכר על ידי המשטרה לצורך קבלת כלי ירייה. חזרה לראש העמוד

 

כבאי

על המועמד לצרף אישור והמלצה, ע"פ הנוסח הקבוע של משרד הבטחון, של קב"ט הרשות הארצית לכבאות והצלה או מי שהוסמך על ידי הנציב, על גבי מסמך רשמי של הרשות, החתום בחותמת הממליץ. חזרה לראש העמוד

 

עובדים ומתנדבים בגופי הצלה

תבחין זה מתחלק לארבעה:

 • עובד מד"א קבוע בשירות פעיל בעל ותק של שנה לפחות בתפקידו. על המועמד להגיש את הבקשה באמצעות מקום עבודתו ולקבל המלצה בהתאם מאת הממונה על כך במד"א.

 • עובד או מתנדב ב"זק"א - איתור חילוץ והצלה" בעל ותק של שנה לפחות - על המועמד לצרף פנייה ואישור פרטני של מי שהוסמך לכך על ידי מנכ"ל זק"א, על גבי מסמך רשמי החתום בחותמת הגוף, על פי נוהל שנקבע על ידי הרשות המוסמכת.

 • עובד או מתנדב ב"רגע של אמת זק"א - זיהוי קורבנות אסון" בעל ותק של שנה לפחות - על המועמד לצרף פנייה ואישור פרטני של מי שהוסמך לכך על ידי מנכ"ל רגע של אמת זק"א, על גבי מסמך רשמי החתום בחותמת הגוף, על פי נוהל שנקבע על ידי הרשות המוסמכת.

 • עובד או מתנדב פעיל בעמותת "איחוד הצלה ישראל" בעל ותק של שנה לפחות - על המועמד לצרף פנייה ואישור פרטני של מי שהוסמך לכך על ידי מנכ"ל איחוד הצלה, על גבי מסמך רשמי החתום בחותמת הגוף, על פי נוהל שנקבע על ידי הרשות המוסמכת.

חזרה לראש העמוד

מדריך ירי

הרישיון יינתן למי שהנו מדריך ירי פעיל המשויך למטווח קליעה מורשה בעל רישיון מדריך ירי. עליו להציג רישיון תקף של מדריך ירי. חזרה לראש העמוד

ספורטאי ירי פעיל

במקרה של תבחין זה לא יינתן רישיון לכלי ירייה המוגדר על ידי הרשות המוסמכת כצבאי.

תבחין זה מתחלק לשניים:

 • רישיון לכלי ירייה המשמשים לירי אולימפי - חבר רשום בהתאחדות הקליעה בישראל שנתיים ברצף, אשר השתתף בכל עונה בחמש תחרויות המוכרות ע"י התאחדות הקליעה.

 • רישיון לכלי ירייה שאינם משמשים לירי אולימפי - חבר רשום בהתאחדות הקליעה בישראל שלוש שנים ברצף, אשר השתתף בכל עונה בחמש תחרויות המוכרות ע"י התאחדות הקליעה, מתוכן שתי תחרויות בליגה הארצית או באליפות ישראל.

על המועמד לצרף לבקשתו פנייה והמלצה מאת מנכ"ל התאחדות הקליעה לרבות אישור על חברות בהתאחדות ועל השתתפות בתחרויות כמצוין בהגדרת התבחין.​ חזרה לראש העמוד

ציד

בעל רישיון ציד או היתר צידה בתוקף מאת רשות הטבע והגנים רשאי להגיש בקשה לפי תבחין זה. על המועמד לצרף  פנייה והמלצה מאת מנהל האגף להגנה על החי והצומח ברשות הטבע והגנים אל ראש האגף, ולפיה המבקש הנו מועמד לרישיון ציד או להיתר צידה, ולכן יש להגיש בקשה לרישיון ציד. "חלון האפשרות" לקבלת רישיון ציד נפתחת מעת לעת ולכן יש לעקוב אחרי זה וברגע שנפתחת אותה חלון מיד להגיש את הבקשה. רק לאחר מכן ניתן להגיש בקשה לרישיון נשק בהתאם לתבחין זה. תוקפו של הרישיון לכלי ירייה יותנה בתוקפו של רישיון הציד או היתר הצידה לפי העניין. 

חזרה לראש העמוד

צרכים וטרינריים

תבחין זה מתחלק לשניים:

 • וטרינר בעל רישיון ממשרד החקלאות - על המועמד לצרף רישיון וטרינר ותצהיר של האגף חתום כדין.

 • אדם העובד באופן קבוע בליווי וטרינר ותחת פיקוחו - על המועמד לצרף תצהיר "משותף" לו ולוטרינר המעיד על עיסוקו.

חזרה לראש העמוד

מדביר

תבחין זה נוגע למדביר מוסמך ברמה 2 ומעלה המחזיק ברישיון מדביר תקף מהמשרד להגנת הסביבה. על המועמד לצרף רישיון מדביר מוסמך ברמה 2 תקף מהמשרד להגנת הסביבה וכן פנייה והמלצה מהרשם לענייני מדבירים, אגף מזיקים והדברה במשרד להגנת הסביבה, לפיה המבקש משמש כמדביר מוסמך הרשום ביומן פעילות ההדברה.

חזרה לראש העמוד

מזכרת

תבחין זה ייחודי מאחר והוא נוגע להחזקת נשק ברישיון כאשר הנשק מושבת ואינו מסוגל לירות. המועמד צריך להיות מי שירש כלי ירייה או מי שיש בידו כלי ירייה ברישיון, ומעוניין להותירו במצב מושבת זמנית לצורכי מזכרת. במקרים חריגים ומטעמים מיוחדים, רשאי ראש האגף לכלי ירייה לאשר החזקת כלי ירייה שניתן במתנה לצרכי מזכרת. כאשר מדובר ביורש יש להוכיח כי הירושה חוקית, לרוב על פי צו ירושה או צוואה מאושרת. כאשר מדובר במתנה - על המועמד להציג ראיה על קבלת המתנה וכן אישור על השבתה זמנית של כלי הירייה אצל סוחר מורשה שקיבל היתר ייעודי לכך כתנאי לכל חידוש רישיון. יובהר, כי כלי ירייה שהושבת השבתה קבועה על פי נהלי אגף הרישוי, אינו דורש כל רישוי.

*** האמור דלעיל נרשם בלשון זכר מטעמי נוחות ומכוון לשני המינים כאחד ***​

חזרה לראש העמוד

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now